MF ČR zveřejnilo první sadu otázek a odpovědí k zákonu o auditorech

Ministerstvo financí ČR zveřejnilo první sadu otázek a odpovědí týkajících se aplikace zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů,  a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu a o zrušení rozhodnutí Komise 2005/909/ES.

V sekci Předpisy a metodika\Dotazy z praxe naleznete odkaz.