MF ČR zveřejnilo návrh zákona o účetnictví, který mění limity pro povinné ověření účetní závěrky

Tuto středu 26. října 2022 zveřejnilo Ministerstvo financí ČR návrh nového zákona o účetnictví s předpokládanou účinností od 1. ledna 2024. Tento návrh je veřejný a je dostupný v systému e-klep. Návrh mimo jiné, oproti původním očekáváním, výrazně mění limity pro povinné ověření účetní závěrky auditorem. Komora auditorů ČR se k návrhu zákona bude vyjadřovat jako povinné připomínkové místo. Nejzazší termín pro připomínky k návrhu zákona byl ministerstvem financí stanoven na pátek 9. prosince 2022.

Komora auditorů o návrhu zákona a stanovisku k němu bude blíže informovat členskou základnu v týdnu od 31. října 2022.