Mezinárodní standardy řízení kvality

Standard ISQM 1 je účinný od 15. prosince 2022, standard ISQM 2 je účinný pro audity a prověrky účetních závěrek sestavených za období začínající 15. prosince 2022 nebo po tomto datu a pro ostatní ověřovací zakázky a zakázky na související služby začínající 15. prosince 2022 nebo po tomto datu.

Revidovaný standard ISA 220 je též účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období začínající 15. prosince 2022 nebo po tomto datu.