Mezinárodní auditorské standardy ISA 315R a ISRS 4400R

Revidovaný standard ISA 315 je účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2021 nebo po tomto datu. Revidovaný ISRS 4400 je účinný pro zakázky na dohodnuté postupy, jejich podmínky jsou sjednány 1. ledna 2022 nebo po tomto datu.


Český překlad ISA 315R naleznete zde.
Harmonizační novely k dalším standardům v důsledku úprav ISA 315R naleznete zde.

Český překlad ISRS 4400R naleznete zde.