Metodická pomůcka pro využití práce experta při auditu účetních závěrek

Tato metodická pomůcka byla vytvořena s cílem napomoci auditorům při provádění auditů individuálních nebo konsolidovaných účetních závěrek dle mezinárodních auditorských standardů ISA, ve znění aplikačních doložek, pokud byly KAČR vydány, a dalších profesních a jiných předpisů platných v ČR. Za pomoci praktických příkladů a rozhodovacího diagramu by měla přispět ke snazší orientaci v problematice využití práce experta při auditu účetních závěrek a napomoci k efektivnímu vedení auditorského spisu v této oblasti.  Pomůcku naleznete na stránkách komory v sekci metodické pomůcky - audit účetní závěrky - zde.