Omezení odpovědnosti při aplikaci metodické pomůcky

Tato metodická pomůcka byla vytvořena s cílem napomoci auditorům při provádění auditů individuálních účetních závěrek menších účetních jednotek (podnikatelských subjektů) sestavených dle českých účetních předpisů (podnikatelské subjekty) dle mezinárodních auditorských standardů ISA, ve znění aplikačních doložek, pokud byly KAČR vydány, a dalších profesních a jiných předpisů platných v ČR. Za pomoci četných praktických příkladů a ukázek dokumentace v auditorském spisu by měla přispět zejména ke snazší orientaci v problematice auditu účetní závěrky a napomoci k efektivnímu vedení auditorského spisu u menších jednotek při využití již stávajících příruček a pomůcek vydaných KA ČR.

Při rozhodování o vhodnosti použití této metodické pomůcky musí auditor použít svůj vlastní odborný úsudek a zohlednit konkrétní okolnosti a podmínky prováděného auditu. Zároveň bere auditor na vědomí, že tato metodická pomůcka není závazným dokumentem ani nenahrazuje právní, profesní a jiné předpisy upravující činnost auditu. Zároveň bere auditor na vědomí, že v případě aplikace této metodické pomůcky bude vždy brát v potaz aktuální znění relevantních právních, profesních a dalších souvisejících předpisů.

S odkazem na výše uvedené KAČR nepřebírá žádnou zodpovědnost, ani závazky, které by mohly být přímým či nepřímým důsledkem použití této metodické pomůcky.


Pro zobrazení následujícího obsahu musíte mít povolený javascript v prohlížeči.

Prohlašuji, že jsem si přečetl výše uvedené „Omezení odpovědnosti“
a beru jeho znění a důsledky plně na vědomí.

Souhlasím