Metodická pomůcka pro nestátní nevýdělečné organizace

Výbor pro veřejný sektor připravil aktualizovanou Metodickou pomůcku k poskytování auditorských služeb u nestátních nevýdělečných organizací.

Oproti předchozí verzi z roku 2012 došlo nejen k aktualizaci s ohledem na změny v legislativě, ale zejména je nově zařazena část týkající se možných specifických auditorských rizik. Aktualizovanou pomůcku naleznete na stránkách komory v sekci metodické pomůcky - zde - a také bude v časopisu Auditor č. 10/2019 jako jeho mimořádná příloha.