Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle IFRS

Tato pomůcka byla vytvořena s cílem poskytnout auditorům metodickou pomoc při provádění auditu účetních závěrek vypracovaných v souladu s IFRS. Pomůcka navazuje na obdobnou publikaci komory z roku 2011, kterou aktualizuje (zejména v částech týkajících se finančních nástrojů, výnosů a nájmů) a především rozšiřuje o přehled možných dodatečných auditních rizik souvisejících s vykazovaním dle IFRS. Pomůcku naleznete zde.