Materiály EFRAG

Finální znění prvních tří implementačních pokynů k ESRS

EFRAG oznámila v pátek 31. května 2024 finalizaci svých prvních tří implementačních pokynů k Evropským standardům pro podávání zpráv o udržitelnosti (ESRS). Dokumenty „EFRAG IG 1 Materiality Assessment“ (hodnocení materiality), „EFRAG IG 2 Value Chain“ (hodnotový řetězec) a „EFRAG IG 3 ESRS Data Points“ (datové body ESRS) reflektují výsledky veřejného připomínkového řízení a poskytují nezávazné praktické pokyny pro jejich implementaci. Tyto dokumenty pomáhají podnikům efektivně zavádět a dodržovat standardy ESRS, čímž podporují transparentnost a konzistenci v oblasti udržitelnosti. Jsou dostupné na: https://www.efrag.org/News/Public-524/Finalization-of-Three-EFRAG-ESRS-IG-Documents-EFRAG-IG-1-to-3.

 

Nová technická vysvětlení k ESRS

EFRAG oznámila ve čtvrtek 30. května 2024 vydání 44 nových vysvětlení a také soubor technických vysvětlení, která byla dosud publikována. Celkem se jedná o 68 vysvětlení, jež mají za cíl pomoci zainteresovaným stranám s implementací Evropských standardů pro podávání zpráv o udržitelnosti (ESRS) prostřednictvím platformy „EFRAG ESRS Q&A“. Vysvětlení jsou rozdělena do kapitol podle povahy (průřezové, environmentální, sociální, správa a řízení) a požadavků na zveřejňování. Vysvětlení jsou dostupná na: https://www.efrag.org/News/Public-522/EFRAG-Releases-New-ESRS-Q-and-A-Technical-Explanations.