Materiál z FEE - Role výborů pro audit

Evropská federace účetních (FEE) vydala materiál týkající se role výborů pro audit (The impact of the audit reform on audit committees in Europe).
Poslední evropská reforma auditu (s termínem implementace evropské normy do lokálních právních předpisů nejpozději do 16. června 2016) totiž podstatně rozšířila úlohu výboru pro audit. Tento by měl nyní aktivně přispívat k posílení důvěry ve finanční audit a ve finanční informace jako celek. Cílem článku je tedy především shrnout změny ve vnímání výboru pro audit, změny v aktivitách výboru pro audit a s tímto související změny v chování podniků.
Celý materiál je k dispozici na webových stránkách FEE.