Materiál z FEE – Samostatné finanční výkazy

Evropská poradní skupina pro finanční výkaznictví (EFRAG) vydala v červnu 2014 materiál k široké diskusi týkající se závazků v samostatných finančních výkazech. Tento materiál je k dispozici ZDE.

Federace evropských účetních dne 15. ledna 2015 odeslala svůj komentář k výše zmiňovanému materiálu a poskytla jej svým členům k dispozici. Uvedený komentář je rovněž k dispozici ZDE.