Konzultace MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu nabízí auditorům, kteří mají zkušenosti z teritoria Austrálie či Nového Zélandu, možnost zapojit se do veřejné konzultace o budoucích hospodářských vztazích EU s těmito zeměmi.

Odpovědi získané prostřednictvím přiloženého dotazníku poslouží jako podklad pro vypracování dopadových studií k uvažovaným dohodám o volném obchodu mezi Evropskou unií a Austrálií a mezi Evropskou unií a Novým Zélandem. Zároveň budou cenným podkladem pro formulaci zájmů a priorit ČR v rámci vyjednávání uvedených obchodních dohod.

V případě zájmu o zapojení do veřejné konzultace lze vyplnit přiložený dotazník (postačí vyplnit pouze ty pasáže, které jsou pro daný subjekt relevantní) a zaslat jej na adresu services@mpo.cz do úterý 26. dubna 2016, v kopii na stanek@kacr.cz.

Příspěvky za ČR budou předány Evropské komisi souhrnně.