Kárná komise KA ČR

Má sedm členů, provádí kárná řízení podle zákona a v souladu s kárným řádem komory. Rozhoduje o tom, zda auditor porušil povinnosti stanovené zákonem, auditorskými směrnicemi a vnitřními předpisy komory. Je oprávněna ukládat kárná opatření v souladu se zákonem o auditorech.

                               
5733
Ing. Hana Mužátková
předsedkyně
5734
Ing. Michal Hora, Ph.D.
místopředseda
5732
Ing. Jiří Koval
místopředseda

Kárné komisi přísluší zejména:

  • provádět kárné řízení v souladu s kárným řádem,
  • připravovat podklady pro jednání sněmu, zejména zprávu o své činnosti a kárný řád,
  • ze svých členů volit a odvolávat předsedu a místopředsedy kárné komise.

Kárná komise se schází podle potřeby, zpravidla jednou za 2 měsíce. Jednání kárné komise svolává a řídí předseda nebo místopředseda kárné komise.

Složení kárné komise po sněmu 20. listopadu 2018

Ing. Hana Mužátková - předsedkyně
Ing. Michal Hora, Ph.D. - místopředseda
Ing. Jiří Koval - místopředseda
Ing. Jana Kocurková
Ing. Dana Köhlerová
Ing. Ivana Smejkalová
Ing. Tomáš Valder