Kárná komise KA ČR

Má sedm členů, provádí kárná řízení podle zákona a v souladu s kárným řádem komory. Rozhoduje o tom, zda auditor porušil povinnosti stanovené zákonem, auditorskými směrnicemi a vnitřními předpisy komory. Je oprávněna ukládat kárná opatření v souladu se zákonem o auditorech.

                               
7095

Ing. Ivana Smejkalová
předsedkyně


7094
Ing. Jana Kocurková
místopředsedkyně
7096
Mgr. Ing. Jiří Viktorin, MBA
místopředseda

Kárné komisi přísluší zejména:

  • provádět kárné řízení v souladu s kárným řádem,
  • připravovat podklady pro jednání sněmu, zejména zprávu o své činnosti a kárný řád,
  • ze svých členů volit a odvolávat předsedu a místopředsedy kárné komise.

Kárná komise se schází podle potřeby, zpravidla jednou za 2 měsíce. Jednání kárné komise svolává a řídí předseda nebo místopředseda kárné komise.

Složení kárné komise po sněmu 14. listopadu 2022

Ing. Ivana Smejkalová - předsedkyně
Ing. Jana Kocurková - místopředsedkyně
Mgr. Ing. Jiří Viktorin, MBA - místopředseda
Ing. Zuzana Janová
Ing. Dana Köhlerová
Ing. Ivana Špačková
Ing. Karel Tomáš