Kárná komise KA ČR

Má sedm členů, provádí kárná řízení podle zákona a v souladu s kárným řádem komory. Rozhoduje o tom, zda auditor porušil povinnosti stanovené zákonem, auditorskými směrnicemi a vnitřními předpisy komory. Je oprávněna ukládat kárná opatření v souladu se zákonem o auditorech.

Členové Kárné komise KA ČR

53
Ing. Radomír Stružinský
předseda
2099
Ing. Michal Hora, Ph.D.
místopředseda
2204
Ing. Karel Novotný
místopředseda

Kárné komisi přísluší zejména:

  • provádět kárné řízení v souladu s kárným řádem,
  • připravovat podklady pro jednání sněmu, zejména zprávu o své činnosti a kárný řád,
  • ze svých členů volit a odvolávat předsedu a místopředsedy kárné komise.

Kárná komise se schází podle potřeby, zpravidla jednou za 2 měsíce. Jednání kárné komise svolává a řídí předseda nebo místopředseda kárné komise.

Členové

  • Ing. Jiří Koval 
  • Ing. Jana Kutilová
  • Ing. Hana Mužátková
  • Ing. Tomáš Valder