Jste připraveni na ESEF?

ESEF je formát elektronického účetního výkaznictví, ve kterém emitenti kotovaní na regulovaných trzích EU musí své konsolidované účetní závěrky od 1. ledna 2020 připravit a zveřejnit v elektronické podobě ve formátu XBRL v souladu s technickými standardy vydanými ESMA. Jaké důvody vedly k tomuto nařízení? Jak ESEF implementovat? A jak má splnění požadavků ESMA ověřovat auditor? To vše se dozvíte v článku Ladislava Mejzlíka ESEF – European Single Electronic Format v novém čísle časopisu Auditor zaměřeném na účetní závěrky v XBRL a ESEF.

Podnětné čtení vám přeje redakce.

6244