Jak se žije auditorům v zemích V4?

To je téma letního čísla časopisu Auditor. Koncem května se auditoři z Česka, Maďarska, Polska a Slovenska setkali už po dvacáté. Sešli se 19. a 20. května v Praze na úřadu KA ČR na (kvůli covidu dvakrát odloženém) setkání. Kromě nich přijeli o auditu diskutovat také prezidenti IFAC a Accountancy Europe Alan Johnson a Myles Thompson.

Každá ze zastoupených komor přispěla popisem auditorské praxe ve své zemi a každý prezident nám poskytl rozhovor a tak si nyní můžete sami udělat plastický obrázek o tom, s čím se setkávají vaši kolegové v okolních zemích.

6914