ISQM se blíží, jste připraveni?

V Auditoru č. 8 byly hlavním tématem novinky v profesi, jednou z těchto novinek jsou Mezinárodní standardy pro řízení kvality (ISQM). ISQM 1 je věnován článek Martiny Křížové Chrámecké.

Autorka v článku upozorňuje na blížící se termín účinnosti, ten nastane 15. prosince, rozebírá cíle řízení kvality a rozdíly oproti dosluhujícímu ISQC 1 a vyjmenovává, co musí mít auditor připraveno ještě před tímto termínem. Závěrem zdůrazňuje, že významnou část potřebných postupů by již firmy v současné době měly mít zavedeny (požadavky ISQC 1).

Inspirativní čtení přeje redakce časopisu Auditor


7031