Informace k vydávání dodatku k oprávnění auditora (ESG)

Komora auditorů ČR vyznačila v rejstříku auditorů fyzických osob přístupném na webových stránkách Komory oprávnění k provádění zpráv o udržitelnosti (ESG).
Současně je možné si od dnešního dne stáhnout v sekci Pro členy / Formuláře Žádost o vydání dodatku k oprávnění (ESG) a to na základě splnění všech podmínek stanovených Komorou (viz Žádost).