Implementační příručka "Tipy k uplatňování standardu ISA 315 (revidované znění 2019)"

Účelem této implementační príručky je pomoci auditorům s naplňováním požadavků standardu ISA 315 (revidované znění 2019) "Identifikace a vyhodnocení rizik materiální nesprávnosti" při auditu méně složité účetní jednotky (LCE).

Otázky, na které příručka nabízí odpovědi:

  • Které kontroly je auditor povinen identifikovat a vyhodnotit jejich nastavení a zavedení?
  • Jak naplnit požadavky na identifikaci obecných IT kontrol pokud společnost používá krabicový software?
  • Proč musí auditor samostatně vyhodnocovat přirozené a kontrolní riziko a jak při vyhodnocení přirozeného rizika zohlednit faktory přirozeného rizika?
  • Jak a proč provádět kontrolu úplnosti vyhodnocených rizik materiální nesprávnosti?
  • Proč je nezbytné při vyhodnocení rizik provádět analytické postupy?
  • Proč je nezbytné porozumět vnitřnímu kontrolnímu systému a jeho jednotlivým složkám?

Přehledné grafické zpracování požadavků na:

  • Proces identifikace a vyhodnocení rizik
  • Požadavky na seznámení se s vnitřním kontrolním systémem (Příloha A)
  • Spektrum přirozeného rizika (vztah pravděpodobnosti výskytu a výše nesprávnosti)
  • Seznámení se s tím, jak účetní jednotka používá IT (Příloha B)