IFRS a jejich dopad na práci auditora. To a ještě víc v aktuálním čísle časopisu Auditor.

IFRS - Mezinárodní standardy účetního výkaznictví, známý pojem pro každého auditora. Zejména těm novým se věnujeme v hlavním tématu aktuálního čísla časopisu Auditor a přidáváme i recenzi odborné knihy na toto téma. A třeba v rubrice Na pomoc vám, kromě jiného, nabídneme pohled na smlouvy na dobu neurčitou.

Kromě uceleného pohledu na IFRS najdete v tématu tohoto čísla i konkrétní standardy. Blíže se podíváme na finanční nástroje v nové verzi IFRS 9. Ve stavebnictví, průmyslové výrobě a na trhu nemovitostí se zaměříme na IFRS 15 – výnosy ze smluv. A dojde i na IFRS 16, tedy leasingy. V závěrečném rozhovoru se dozvíte, jak se tyto standardy zavádějí do praxe ve velké nadnárodní společnosti.

Auditor č. 8/2017 již brzy ve vašich poštovních schránkách nebo na webu Komory auditorů ČR. Inspirativní čtení přeje redakce.

5823