IAASB vydala revidovanou verzi ISA 720

Rada pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy IAASB vydala 8. dubna 2015 revidovanou verzi auditorského standardu ISA 720 (Odpovědnost auditora ve vztahu k ostatním informacím v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku).
Novela má za cíl specifikovat činnost auditora v případě „ostatních informací“ obsažených ve výroční zprávě klienta.

Souběžně s normami vydanými dříve v tomto roce (nové a revidované standardy ISA 700, ISA 701, ISA 570) bude revidovaný standard ISA 720 účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období končící 15. prosince 2016 nebo po tomto datu.

IFAC připravil krátký dokument shrnující základní změny ve standardu (ISA 720 At a glance). Plné znění standardu je k dispozici v anglickém jazyce ZDE. Český překlad se připravuje.