FEE upozorňuje na povinně zveřejňované informace úvěrových institucí

Dle článku 89 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Capital Requirements Directive (CRD IV)) jsou od 1. ledna 2015 úvěrové instituce povinny zveřejňovat informace podle jednotlivých zemí (country by country basis).

S ohledem na určité nejasnosti v interpretaci znění dané směrnice sestavila Federace evropských účetních (FEE) několik dotazů pro Evropský orgán pro bankovnictví (European Banking Autuhority (EBA)) a zaslala je k projednání již v dubnu 2014.

Konečné odpovědi EBA na tyto dotazy jsou shrnuty v dokumentu Alert EBA Single Rule Book Q and A.pdf.