Evropské nařízení o požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu nabylo účinnosti

Dne 17. června 2016 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 ze dne 16. dubna 2014, o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu. Nařízení je bezprostředně závazné, tj. od data účinnosti se jím musí řídit všechny dotčené subjekty včetně subjektů veřejného zájmu a jejich auditorů.

Dle informací zveřejněných Generálním ředitelstvím Evropské komise pro vnitřní trh a služby se požadavky nařízení vztahují na povinné audity účetních závěrek subjektů veřejného zájmu, které byly sestaveny za účetní období počínající po datu účinnosti nařízení. Pokud tedy např. účetní období subjektu veřejného zájmu končí 30. 6. 2016, prvním povinným auditem, na které se nařízení bude vztahovat, je audit účetní závěrky sestavené k 30. 6. 2017 (za předpokladu ročního účetního období).

Nařízení také doprovází zásadní novela zákona o auditorech, která se v současné době projednává v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Ukončení legislativního procesu lze očekávat v nejbližších měsících. Požadavky nařízení jsou však závazné pro subjekty veřejného zájmu i jejich auditory bez ohledu na to, zda a kdy novela zákona bude schválena.

Znění nařízení v českém a anglickém jazyce naleznete zde.
Otázky a odpovědi k aplikaci nařízení naleznete zde.