Džungle neziskovek a jak se v ní vyznat

Mezi nestátní neziskové organizace patří právnické osoby s velmi různorodou právní formou založené speciálními zákony. Neziskovkám je věnováno letošní první číslo časopisu Auditor, které přináší alespoň trochu světla do této obsáhlé a pestré oblasti.

Nejobsáhlejší příspěvek tohoto čísla je od Simony Pacákové, který jsme pro větší přehlednost rozdělili na dva články v časopisu a jeden v e-příloze. Cílem příspěvku je shrnutí problematiky fondů u NNO a poukázání na problematické a neřešené oblasti. Více zajímavých informací a hlubší vhled do celé problematiky najdete v aktuálním čísle časopisu Auditor již brzy ve vašich poštovních schránkách nebo na webu Komory auditorů ČR.

Inspirativní čtení přeje redakce.

5826