Dotazy a odpovědi v souvislosti s řešením dopadů infekce COVID-19 na provádění auditu

Tento přehled dotazů a odpovědí vydává KA ČR ode dne 23. 4. 2020 a bude jej postupně doplňovat tak, jak budou dotazy z praxe přicházet. Stanoviska v něm prezentovaná vychází z aktuální situace a vzhledem k rychlému a obtížně předvídatelnému vývoji mohou být následně na základě nových skutečností a informací upravována. Doporučujeme proto sledovat aktualizace tohoto dokumentu.