Doporučení Komory auditorů ČR pro auditory při vydávání zpráv auditora k účetním závěrkám v souvislosti se současnou situací v Ruské federaci, na Ukrajině a v dalších dotčených zemích

V souvislosti s aktuálními sankčními opatřeními vůči Ruské federaci a jejím představitelům z důvodu invaze ruských vojsk na Ukrajinu, které budou v různé míře dopadat na některé účetní jednotky či vybrané obory podnikání, by tyto účetní jednotky měly významné dopady a nejistoty reflektovat ve svých účetních závěrkách. Obdobné situaci čelí také účetní jednotky, které mají investice nebo obchodní vztahy s dotčenými zeměmi. Z tohoto důvodu Komora auditorů ČR připravila doporučení pro auditory při vydávání zpráv auditora dotčených účetních jednotek.

Doporučení naleznete - zde.