Dne 12. května bylo zvoleno nové prezidium KA ČR

V úterý 11. května byly za přítomnosti členů volební komise sečteny všechny volební lístky doručené do 10. května.

Členové volební komise dohlíželi na splnění všech požadavků stanovených Pravidly sněmu s důrazem na zachování tajnosti voleb. Z přijatých 367 volebních obálek bylo vyřazeno 12 volebních lístků, které nesplnily požadavky stanovené vnitřními předpisy KA ČR a Pravidly sněmu. Po sečtení platných volebních lístků byly za přítomnosti notářky vyhotoveny protokoly o výsledcích voleb do výkonného výboru a volební komise. Tyto protokoly jsou zveřejněny v sekci Pro členy / Sněmy.

Ve středu 12. května proběhlo on-line zasedání výkonného výboru v novém složení. Na tomto zasedání byli do prezidia na období do XXVIII. sněmu KA ČR znovuzvoleni Ing. Irena Liškařová prezidentkou KA ČR, Ing. Jiří Pelák, PhD. prvním viceprezidentem a Ing. Pavel Kulhavý viceprezidentem KA ČR .