Desatero pro monitoring implementace ISQM 1

Vzhledem k tomu, že do jednoho roku od účinnosti tohoto standardu, tedy do 15. prosince 2023, by měl být tento monitoring proveden a zdokumentován, představuje Komora auditorů "desatero", které by mělo malým a středním auditorským praxím pomoci v ujištění, že jsou v implementaci ISQM 1 na správné cestě a že také naplní očekávání standardu ISQM 1 při provádění monitorovacího a nápravného procesu.

Přečtěte si úvodní slovo a samotné desatero.

Desatero nenahrazuje potřebnou znalost standardu ISQM 1 nebo již prezentovanou případovou studii. Není úplným a vyčerpávajícím seznamem povinností vyplývajících ze standardu ISQM 1.