Daně a jak na ně?

Na tuto otázku vám odpoví čtvrté číslo časopisu Auditor. Přesněji na aktuální vývoj v oblasti daní, výhled do budoucna nabídneme v příštím čísle.
V tomto čísle se seznámíte s daňovým pohledem na sdílenou ekonomiku nebo s novelou zákona o daních z příjmu platnou od 1. července loňského roku. S Janou Skálovou, odbornou garantkou tohoto čísla, vhlédnete do problematiky změny kategorie účetních jednotek. A víte co všechno musíte splnit, když si z Francie přivezete karton šampaňského? I na to najdete odpověď v tomto čísle časopisu Auditor.
Inspirativní čtení přeje redakce.

  5829