Copyright

Tyto mezinárodní předpisy v oblasti řízení kvality, auditu, prověrek, ostatních ověřovacích zakázek a souvisejících služeb, část I a II, vydání 2013 zveřejněné Radou pro mezinárodní auditorské a ověřovací standardy, nezávislým orgánem IFAC, v září 2013 v anglickém jazyce byly přeloženy do českého jazyka Komorou auditorů České republiky v prosinci 2013 a zveřejněny se souhlasem IFAC. O průběhu překladu mezinárodních předpisů v oblasti řízení kvality, auditu, prověrek, ostatních ověřovacích zakázek a souvisejících služeb, část I a II, vydání 2013 byl  IFAC informován a překlad proběhl v souladu s postupy vydanými IFAC pro překlad a reprodukci standardů. Schválený text všech dokumentů je ten, který je publikován IFAC v anglickém jazyce.
Text mezinárodních předpisů v oblasti řízení kvality, auditu, prověrek, ostatních ověřovacích zakázek a souvisejících služeb, část I a II, vydání 2013 v anglickém jazyce © 2013 IFAC. Všechna práva vyhrazena.
Text mezinárodních předpisů v oblasti řízení kvality, auditu, prověrek, ostatních ověřovacích zakázek a souvisejících služeb, část I a II, vydání 2013  v českém jazyce  © 2013 IFAC. Všechna práva vyhrazena.

Původní název “MEZINÁRODNÍ PŘEDPISY V OBLASTI ŘÍZENÍ KVALITY, AUDITU, PROVĚREK, OSTATNÍCH OVĚŘOVACÍCH ZAKÁZEK A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB, ČÁST I A II, VYDÁNÍ 2013 “HANDBOOK OF INTERNATIONAL QUALITY CONTROL, AUDITING, REVIEW, OTHER ASSURANCE, AND RELATED SERVICES PRONOUNCEMENTS, VOLUME I AND VOLUME II, 2013 EDITION ISBN: 978-1-60815-152-3


This Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance and Related Services Pronouncements, Volume I and Volume II, 2013 Edition of the International Auditing and Assurance Standards Board, published by the International Federation of Accountants (IFAC) in September 2013 in the English language, has been translated into Czech by the Chamber of Auditors of the Czech Republic in December 2013 and is reproduced with the permission of IFAC. The process for translating the Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance and Related Services Pronouncements, Volume I and Volume II, 2013 Edition was considered by IFAC and the translation was conducted in accordance with “Policy Statement—Policy for Translating and Reproducing Standards Issued by IFAC.”  The approved text of all Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements, Volume I and Volume II, 2013 Edition is that published by IFAC in the English language.
English language text of Handbook of  International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance and Related Services Pronouncements, Volume I and Volume II, 2013 Edition © 2013 by the International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved.
Czech language text of Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance and Related Services Pronouncements, Volume I and Volume II, 2013 Edition © 2013 by the International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved.

ORIGINAL TITLE“MEZINÁRODNÍ PŘEDPISY V OBLASTI ŘÍZENÍ KVALITY, AUDITU, PROVĚREK,OSTATNÍCH OVĚŘOVACÍCH ZAKÁZEK A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB, ČÁST I A ČÁST II, VYDÁNÍ 2013 “HANDBOOK OF INTERNATIONAL QUALITY CONTROL, AUDITING, REVIEW, OTHER ASSURANCE, AND RELATED SERVICES PRONOUNCEMENTS, VOLUME I AND VOLUME II, 2013 Edition
ISBN: 978-1-60815-152-3