Co to vlastně jsou rezervy?

Odpověď najdete v článku Ladislava Mejzlíka v tomto čísle časopisu Auditor.

V úvodním článku k tématu autor uvádí, že rezervy jsou často chápány daňově, zaměňovány s jinými položkami nebo zneužívány k manipulaci se ziskem, a proto by jim měl auditor věnovat zvýšenou pozornost. A také by měl mít stanoveny postupy jakými správné vykázání rezerv ověřit. Rezervám je věnováno celé téma čísla, takže v dalších článcích se dozvíte informace k různým typům rezerv.

Zajímavé čtení vám přeje redakce.

6087