Co se vlastně změnilo v novém Etickém kodexu KA ČR? Odpověď najdete v novém Auditorovi.

Páté vydání časopisu Auditor se zaměřuje na nový Etický kodex i auditorskou etiku obecně – například v kontextu moderních technologií nebo v průběhu času. Je zde i přehled aktuálních změn schválených na listopadovém sněmu. A pro jednoduchou orientaci v tom, co konkrétně změny znamenají pro auditorskou praxi, sepsala Martina Křížová Chrámecká článek výstižně pojmenovaný Nový etický kodex očima auditora.

Autorka, sama auditorka pracující v oddělení metodiky KA ČR, na jediné stránce vystihla všechny praktické nové záležitosti v kodexu, nově zavedenou terminologii i srovnání s předchozím zněním. Redakce vám přeje příjemné čtení.


5843