Co je to dar a jak ho zaúčtovat a zdanit

V pátém čísle časopisu Auditor, tematicky zaměřeném na veřejný sektor, nás Miroslava Nebuželská v článku Darování a jiná bezúplatná plnění seznámí se základními parametry darování i s účetním a daňovým pohledem na dar. Článek se zaměřuje na veřejný sektor, zejména na příspěvkové a nestátní neziskové organizace.

Zajímavé čtení Vám přeje redakce

6513