Co auditora zajímá ve výroční zprávě?

Primární úlohou auditora je ověření účetní závěrky. Výroční zprávy však kromě závěrky osahují i další informace a na ty se zaměřil článek Michala Štěpána v letošním devátém Auditorovi.

Jak autor píše, vyvstává otázka, zdali a do jaké míry se má auditor těmito informacemi zabývat. Má je ověřovat stejně jako závěrku? Může je úplně ignorovat? Anebo má udělat „něco mezi“? Odpovědi najdete ve zmíněném článku.

Příjemné čtení přeje redakce.

5922