České znění IFRS (překlad EU)

Aktualizováno 13. 3. 2013

Překlady textů Mezinárodních standardů účetního výkaznictví upravených právem EU (zdroj: Úřední věstník EU).

První řádek následující tabulky obsahuje poslední dostupné úplné (konsolidované) znění Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS, IAS, SIC, IFRIC), které EU publikuje ve svém věstníku. Toto znění je vydáváno z praktických důvodů a není právně závazné. Dále jsou uvedeny právně závazné dokumenty formou úplného znění platnému k  17.10.2008 a následných novel.

Standard Název Přijato EU Úřední věstník EU
Poslední dostupné konsolidované znění, právně nezávazné Konsolidované znění ze dne 9.6.2012 (až do Nařízení EK č. 475/2012; nezachycuje Nařízení EK č.1254, 1255 a 1256/2012) 1126/2008 (K)
Konsolidované znění Konsolidované znění všech IAS, IFRS, SIC a IFRIC platných k 17.10.2008. Toto znění nahrazuje do té doby vydaná Nařízení Evropské komise a související standardy ano 1126/2008
roční revize (2010) Roční revize IAS 1, 21, 27, 28, 31, 32, 34, 39 a IFRS 1, 3, 7 a IFRIC 13 18.2.2011 149/2011
roční revize (2009) Roční revize IAS 1, 2, 7, 8, 10, 16, 19, 20, 23, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41 a IFRS 1, 5, 7 ano 70/2009
roční revize (2007-9) Roční revize IAS 1, 7, 17, 36, 38, 39 a IFRS 2, 5, 8 a IFRIC 9 a 16 24.3.2010 243/2010
IAS 1 - novela Novela IAS 1 a IAS 32 (14.2.2008) 1.1.2009 53/2009
IAS 1 - novela Novela v důsledku IAS 27 (10.1.2008) 1.7.2009 494/2009
IAS 1 (2007) Sestavování a zveřejňování účetní závěrky ano 1274/2008
IAS 10 - novela Novela v důsledku vydání IFRIC 17 1.11.2009 1142/2009

IAS 12 - novela

Novela v důsledku IFRS 3 (10.1.2008) 1.7.2009 495/2009
IAS 12 - novela Odložená daň: realizace podkladových aktiv 11.12.2012 1255/2012
IAS 16 - novela Novela v důsledku IFRS 3 (10.1.2008) 1.7.2009 495/2009
IAS 18 - novela Novela IFRS 1 a IAS 27 (22.5.2008) 1.1.2009 69/2009
IAS 21 - novela Novela IFRS 1 a IAS 27 (22.5.2008) ano 69/2007
IAS 21 - novela Novela v důsledku IAS 27 (10.1.2008) 1.7.2009 494/2009
IAS 23 (2007) Výpůjční náklady ano 1260/2008
IAS 24 - novela Zveřejnění spřízněných stran 19.7.2010 632/2010
IAS 27 IAS 27 (10.1.2008) 1.7.2009 494/2009
IAS 27 - novela Novela IFRS 1 a IAS 27 (22.5.2008) 1.1.2009 69/2009
IAS 27 (2011) IAS 27 Individuální účetní závěrka 1.12.2012 1254/2012
IAS 28 - novela Novela v důsledku IAS 27 (10.1.2008) 1.7.2009 494/2009
IAS 28 - novela Novela v důsledku IFRS 3 (10.1.2008) 1.7.2009 495/2009
IAS 28 (2011) IAS 28 Investice do přidružených a společných podniků 1.12.2012 1254/2012
IAS 31 - novela Novela v důsledku IAS 27 (10.1.2008) 1.7.2009 494/2009
IAS 32 - novela Novela IAS 1 a IAS 32 (14.2.2008) 1.1.2009 53/2009
IAS 32 - novela Novela v důsledku IAS 27 (10.1.2008) 1.7.2009 494/2009
IAS 32 - novela Novela v důsledku IFRS 3 (10.1.2008) 1.7.2009 495/2009
IAS 32 - novela Novela Classification of Rights Issues (08.10.2009) 1.2.2010 1293/2009
IAS 32 - novela Započtení finančních aktiv a finančních závazků 13.12.2012 1256/2012
IAS 33 - novela Novela v důsledku IAS 27 (10.1.2008) 1.7.2009 494/2009
IAS 33 - novela Novela v důsledku IFRS 3 (10.1.2008) 1.7.2009 495/2009
IAS 34 - novela Novela v důsledku IFRS 3 (10.1.2008) 1.7.2009 495/2009
IAS 36 - novela Novela IFRS 1 a IAS 27 (22.5.2008) 1.1.2009 69/2007
IAS 36 - novela Novela v důsledku IFRS 3 (10.1.2008) 1.7.2009 495/2009
IAS 37 - novela Novela v důsledku IFRS 3 (10.1.2008) 1.7.2009 495/2009
IAS 38 - novela Novela v důsledku IFRS 3 (10.1.2008) 1.7.2009 495/2009
IAS 39 - novela Novela IAS 1 a IAS 32 (14.2.2008) 1.1.2009 53/2009
IAS 39 - novela Novela v důsledku IAS 27 (10.1.2008) 1.7.2009 494/2009
IAS 39 - novela Novela v důsledku IFRS 3 (10.1.2008) 1.7.2009 495/2009
IAS 39 - novela Reklasifikace finančních aktiv (27.11.2008) 13.9.2009 824/2009
IAS 39 - novela Položky způsobilé k zajištění 1.7.2009 839/2009
IAS 39 - novela Vložené deriváty (12.3.2009) 1.1.2009 1171/2009
IAS 7 - novela Novela v důsledku IAS 27 (10.1.2008) 1.7.2009 494/2009
IFRS 1 IFRS (revidován) (27.11.2008) 1.1.2010 1136/2009
IFRS 1 - novela Novela IFRS 1 a IAS 27 (22.5.2008) 1.1.2009 69/2009
IFRS 1 - novela Novela v důsledku IAS 27 (10.1.2008) 1.7.2009 494/2009
IFRS 1 - novela Novela v důsledku IFRS 3 (10.1.2008) 1.7.2009 495/2009
IFRS 1 - novela Novela v důsledku vydání IFRIC 18 1.11.2009 1164/2009
IFRS 1 - novela Novela IFRS 1 a 7 30.6.2010 574/2010
IFRS 1 - novela Novela v důsledku vydání IFRIC 19 23.7.2010 662/2010
IFRS 1 - novela Další výjimky pro prvouživatele 24.6.2010 550/2010
IFRS 1 - novela Silná hyperinflace a odstranění pevných dat u prvouživatelů 11.12.2012 1255/2012
IFRS 2 - novela Úhrada akciemi ano 1261/2008
IFRS 2 - novela Novela v důsledku IFRS 3 (10.1.2008) 1.7.2009 495/2009
IFRS 2 - novela Novela - úhrady vázané na akcie 23.3.2010 244/2010
IFRS 3 IFRS 3 (10.1.2008) 1.7.2009 495/2009
IFRS 4 - novela Novela IFRS 4 a 7 1.1.2009 1165/2009
IFRS 5 - novela Novela v důsledku IAS 27 (10.1.2008) 1.7.2009 494/2009
IFRS 5 - novela Novela v důsledku vydání IFRIC 17 1.11.2009 1142/2009
IFRS 7 - novela Novela IAS 1 a IAS 32 (14.2.2008) 1.1.2009 53/2009
IFRS 7 - novela Novela v důsledku IFRS 3 (10.1.2008) 1.7.2009 495/2009
IFRS 7 - novela Reklasifikace finančních aktiv (27.11.2008) 13.9.2009 824/2009
IFRS 7 - novela Novela IFRS 4 a 7 1.1.2009 1165/2009
IFRS 7 - novela Novela IFRS 1 a 7 30.6.2010 574/2010
IFRS 7 - novela Započtení finančních aktiv a finančních závazků 13.12.2012 1256/2012
IFRS 8 - novela V souvislosti s vydáním IAS 24 - Zveřejnění spřízněných stran 19.7.2010 632/2010
IFRS 10 IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka 1.12.2012 1254/2012
IFRS 11 IFRS 11 Společná ujednání 1.12.2012 1254/2012
IFRS 12 IFRS 12 Zveřejnění podílů v jiných účetních jednotkách 1.12.2012 1254/2012
IFRS 13 IFRS 13 Ocenění reálnou hodnotou 11.12.2012 1255/2012
Výklady Výboru pro výklad mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRIC)
SIC 7 - novela Novela v důsledku IAS 27 (10.1.2008) 1.7.2009 494/2009
IFRIC 2 - novela Novela IAS 1 a IAS 32 (14.2.2008) 1.1.2009 53/2009
IFRIC 8 - novela Novela v důsledku novely IAS 24 19.7.2010 632/2010
IFRIC 8 - zrušen Zrušení v důsledku novely IFRS 2 24.3.2010 244/2010
IFRIC 9 - novela Vložené deriváty (12.3.2009) 1.1.2009 1171/2009
IFRIC 9 - novela Novela v důsledku IFRS 3 (10.1.2008) 1.7.2009 495/2009
IFRIC 11 - zrušen Zrušen v důsledku novely IFRS 2 24.3.2010 244/2010
IFRIC 12 Ujednání o poskytování licencovaných služeb (30.11.2006) 2009/2010 254/2009
IFRIC 13 Zákaznické věrnostní programy ano 1262/2008
IFRIC 14 IFRIC 14 - Limit aktiva definovaných požitků, požadavky na minimální financování a jejich interakce ano 1263/2008
IFRIC 14 - novela IAS 19 – Změny výkladu 19.7.2010 633/2010
IFRIC 15 Smlouvy o výstavbě nemovitosti 1.1.2010 636/2009
IFRIC 16 Zajištění čisté investice do zahraniční jednotky 1.7.2009 460/2009
IFRIC 17 Rozdělení nepeněžních aktiv vlastníkům 1.11.2009 1142/2009
IFRIC 18 Převody aktiv od zákazníků 1.11.2009 1164/2009
IFRIC 19 Vypořádní finančních závazků kapitálovými nástroji 23.7.2010 662/2010
IFIC 20 Náklady na odklízení skrývky v produkční fázi povrchového dolu 11.12.2012 1255/2012