Mezinárodní standardy pro účetní výkaznictví

Znění Mezinárodních standardů pro účetní výkaznictví

Metodické pomůcky z oblasti IFRS - zde

Další informace

 

Příprava aktualizace sekce IFRS - prosím NEPOUŽÍVAT