Auditor účetní závěrky KA ČR

Účetní závěrka Komory je ověřována auditorem.

Auditora účetní závěrky a jeho náhradníka volí na návrh předložený výkonným výborem sněm Komory, a to na dobu do nejbližšího konání dalšího sněmu.

Auditorovi účetní závěrky přísluší:

  • ověřovat roční účetní závěrku Komory,
  • provádět kontrolu hospodaření Komory v průběhu roku,
  • připravovat podklady pro jednání sněmu, zejména zprávu o ověření roční účetní závěrky Komory.
Auditor účetní závěrky na účetní období 2018 a 2019: FIZA, a.s.