Auditor se rozdělil na dva časopisy

Spolu se vstupem do 31. roku od založení Komory auditorů ČR, tedy od ledna 2024, se stávající časopis Auditor rozdělil do dvou s cílem ještě více naplnit jeho smysl a cíl.

Odbornou část bude představovat nový časopis Auditing, který bude obsahovat pouze odborné a nově recenzované články ve větším rozsahu než doposud. Bude vydáván v tištěné podobě čtyřikrát do roka s 50 až 60 stránkami pokrytými odborným tématem a bude zasílán poštou, stejně jako tomu bylo u tištěného časopisu komory dosud.

Část časopisu obsahující rubriky Aktuality, Na pomoc auditorům, Ze zahraničí, Z výborů a seriál Hugo a Sally zůstane zachována ve stejném rozsahu a bude distribuována elektronicky pod stávajícím názvem Auditor, resp. newsletter Auditor, a bude měsíčně zasílán členům komory e-mailem.

Najdete ho zde:

https://auditing.kacr.cz

Časopis Auditing i newsletter Auditor zůstává pro členy Komory auditorů ČR zdarma.

Pokud by vám elektronická verze newsletteru Auditor nevyhovovala, sdělte nám to prosím na email redakce@kacr.cz.