Auditor č. 10 jako nostalgická vzpomínka na počátky profese

V polovině ledna jste dostali do svých schránek poslední číslo časopisu Auditor roku 2018. Jak jste se mohli v úvodním slově prezidentky KA ČR dočíst, listopadové oslavy 25. výročí založení komory oslavil časopis vzpomínkovou "retroobálkou" odkazující na první čísla časopisu, který začal vycházet již v roce 1992 ještě pod hlavičkou Unie auditorů ČR. 

Celé číslo je věnováno listopadovému sněmu auditorů, na kterém byli zvoleni noví členové všech volených orgánů KA ČR, a na kterém auditoři vytyčili cestu své profesi na nejbližší dva roky.

5837           5835