Aktuální sdělení KA ČR ke koronaviru

Prezidium KA ČR přijalo na zasedání 21. září 2020 k aktualní koronavirové situaci některá opatření. Týkají se probíhajících či nadcházejících akcí pořádaných komorou, plné znění si můžete přečíst zde.

Děkujeme za pochopení i za to, že většinu těchto opatření již dodržujete.