Aktualizace Příručky k ověřování dotací

Komora auditorů ČR aktualizovala Příručku k ověřování dotací již podruhé. První aktualizace proběhla v roce 2017. Tentokrát se aktualizace týkala především revidovaného standardu ISRS 4400 „Dohodnuté postupy“ a změn dotačních programů s ohledem na běžící programové období 2021 – 2027.

Standard ISRS 4400 zaznamenal zásadní revizi, která rozšířila některé povinnosti auditora.
Příručky se týká především:

  • Vyžadování písemné smlouvy a rozšíření minimálních náležitostí smlouvy o provedení dohodnutých postupů.
  • Změna názvu zprávy a rozšíření minimálních náležitostí zprávy. Zpráva je nově uváděna jako zpráva o dohodnutých postupech, na rozdíl od původně užívaného termínu zprávy o věcných zjištěních. Minimální náležitosti pak obsahují nově například:

a.   vymezení účelu zprávy, popis zakázky, vč. informace o tom, že najímající strana potvrdila, že dohodnuté postupy jsou pro účel dané zakázky vhodné,

b.   prohlášení, že se odborník nevyjadřuje k vhodnosti provedených dohodnutých postupů,

c.    prohlášení, že odborník působí ve společnosti, která se řídí standardem ISQM1.

Poskytovatelé dotací často předepisují povinný vzor smlouvy či zprávy auditora. Při přijímání zakázky je tak důležité se ze strany auditora ujistit, zda příslušný vzor smlouvy, resp. zprávy splňuje všechny minimální náležitosti dané standardem.

Pokud jde o změny týkající se dotačních programů, Příručka nyní uvádí odkazy především na běžící programové období 2021 – 2027 a s tím související legislativu a metodické dokumenty. Celkové nastavení programů ani účel zprávy auditora či požadované procedury se však nijak zásadně neliší. Spíše v průběhu času dochází k sjednocení přístupu napříč programy EU a jsou tedy využívány stejné vzory pro smlouvu s auditorem i zprávu auditora. Na druhou stranu tyto vzory jsou předmětem aktualizací. Například Evropská komise aktualizovala oba vzory v březnu 2023 a následně i v únoru 2024. Je tedy třeba pečlivě ověřit, který z daných vzorů je pro daný projekt povinný a tyto vzory pak porovnat s požadavky příslušného standardu, jak uvádíme výše.

Aktuální znění naleznete v sekci Metodika - Metodické pomůcky - Ostatní ověřovací zakázky.