Aktualizace „Přehledu účasti na KPV za rok 2023“

Vážení, 

Výkonný výbor Komory auditorů ČR dne 6. listopadu 2023 na návrh Výboru pro KPV vyhlásil dvě povinná prioritní témata ESG (PVT1) a nový zákon o účetnictví (PVT2). Z tohoto důvodu nyní prochází úpravou formulář "Přehled účasti na KPV za rok 2023", ve kterém bylo nutné zohlednit členění hodin i s ohledem na vyhlášená povinná prioritní témata. Ve změnách je také zohledněn požadavek § 3 odst. 4 Vnitřního předpisu pro kontinuální profesní vzdělávání statutárních auditorů KA ČR, podle nějž se nejméně 8 hodin z ročního rozsahu 40 hodin KPV musí týkat auditu a auditních technik.

Od 22. 12. 2023 je Vám k dispozici aktualizovaný „Přehled účasti na KPV za rok 2023“, ve kterém z důvodu probíhajících technických úprav ještě není k dispozici celkový přehled plnění hodin KPV za rok 2023 včetně přenosu hodin z roku 2022. Tyto informace pro Vás budou k dispozici v prvním lednovém týdnu. 

Pro Vaši informaci uvádíme nové členění hodin KPV zohledňující všechny výše uvedené požadavky:

PVT1 – téma ESG – v rozdělení na auditní (A) a neauditní témata (N)

PVT2 – téma nový zákon o účetnictví – v rozdělení na auditní (A) a neauditní témata (N) 

A – ostatní auditní témata (mimo PVT1 a PVT2)

N – ostatní neauditní témata (mimo PVT1, PVT2 a soft skills)

N-Soft Skills – neauditní témata soft skills