Aktualizace metodické pomůcky k AML

Na základě požadavku § 21 odst. 12 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (AML zákon), připravilo metodické oddělení ve spolupráci s Podvýborem pro AML a etiku aktualizaci Metodické pomůcky „Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“. Aktualizace Metodické pomůcky byla provedena z důvodu novely zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů.

Aktualizovaná verze pomůcky je zveřejněna v sekci Metodika - Metodické pomůcky - Audit účetní závěrky.