Accountancy Europe k dopadům války na Ukrajině

Dne 9. března 2022 zveřejnila Accountancy Europe na svých webových stránkách dokument týkající se dopadů války na Ukrajině do profese evropských účetních.

Materiál byl zveřejněn v anglickém jazyce a je dostupný - zde