A zase ten bitcoin

O kryptoměnách v poslední době píšeme v časopise často. Osmé číslo Auditora s tématem IT v auditu proto nemůže být výjimkou. Tentokrát si David Procházka a Jaroslava Roubíčková vzali k ruce IFRS.

V článku popisně nazvaném „Jak na bitcoin podle IFRS“ se autoři zaměřili na odvození vhodného účetního řešení transakcí s kryptoměnami. V úvodu článku upozorňují na to, že sama otázka je mnohem širší, než to, jakým způsobem vykazovat a oceňovat investice do kryptoměn v účetních závěrkách. Autoři předkládají pět účetních modelů: peníze, finanční aktivum, nefinanční investici, zásoby a leasing a tyto modely podrobili rozboru podle zmíněných standardů. Dodávají, že aktuální účetní předpisy vykazování kryptoměn neřeší a že i u kryptoměn platí, že účetní předpisy reagují na vývoj v ekonomickém prostředí až s odstupem.

Inspirativní čtení přeje redakce.

5833