6. ročník odborného semináře NÚR

Národní účetní rada pořádá v pátek 11. prosince 2015 v době od 9.00 do 16.00 hodin ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze již 6. ročník odborného semináře zaměřeného na aktuální problémy účetnictví, daní a auditu.

Od 1. 1. 2016 je účinná rozsáhlá novela zákona o účetnictví, která byla vyvolána implementací nové směrnice EU a při které se podařilo prosadit do zákona a prováděcí vyhlášky pro podnikatele celou řadu změn, které zvýší kvalitu účetních závěrek a jejich použitelnost pro ekonomická rozhodování jejich uživatelů. Výklad těchto novinek přinesou členové pracovní skupiny, se kterou MF novelu připravovalo a konzultovalo. Dále budou na semináři prezentovány nové interpretace NÚR, zejména ty, které mají přímou vazbu na přijaté změny v předpisech.

Pozvánku spolu s programem semináře a přihláškou naleznete ZDE.