Zdanění 03.07.2023 - výsledky zkoušky

Nahlížení do zkoušky se uskuteční dne 04. 08. 2023 na KA ČR. V případě zájmu o nahlížení zašlete nejpozději 2 dny před termínem nahlížení na E-mail middleditch@kacr.cz zprávu, že máte o nahlížení do zkoušky zájem a bude Vám upřeněn čas.

 Č. kódu
 Počet bodů
 Výsledek
 21  45  Nevyhověl(a)
 22  69  Vyhověl(a)
 23  60  Vyhověl(a)
 24  55  Nevyhověl(a)
 25  67  Vyhověl(a)
 26  44  Nevyhověl(a)
 27  48  Nevyhověl(a)
 28  65  Vyhověl(a)
 29  39  Nevyhověl(a)
 30  43  Nevyhověl(a)