Zákon o uznávání odborné kvalifikace

 • Zákon 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)
  Účinnost od 1.5.2004
  Částka 7, s. 290-333
  zákon ke stažení (pdf, 1386 kB)

 • Zákon 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotníckých povoláních)
  Účinnost od 3.3.2004
  Částka 30, s. 1452-1479
  zákon ke stažení (pdf, 254 kB)

 • Zákon 588/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákona č. 96/2004 Sb.
  Účinnost od 29.11.2004
  Částka 201, s. 10951
  zákon ke stažení (pdf, 20 kB)

 • Zákon 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákona o ověřování)
  Účinnost od 1.3.2006 (část) a od 26.1.2006 (část)
  Částka 11, s. 234-240
  zákon ke stažení (pdf, 70 kB)

 • Zákon 161/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  Účinnost od 27.4.2006 (část), od 26.06.2006 (část) a od 21.12.2007 (část)
  Částka 55, s. 1953-1987
  zákon ke stažení (pdf, 324 kB)

 • Zákon 189/2008 Sb., kterým se mění zákon č.18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  Účinnost od 1.7.2008
  Částka 59, s. 2386-2471
  zákon ke stažení (pdf, 988 kB)