Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

 • Zákon 61/1996 Sb., některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
  Účinnost od 1.7.1996
  Částka 19
  zákon ke stažení (pdf, 71 kB)

 • Zákon 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů
  Část jedenáctá – Doplnění zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
  Účinnost 1.4.1998
  Částka 5, s. 3474
  zákon ke stažení (pdf, 158 kB)

 • Zákon 159/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., a některé další zákony
  Účinnost 1.8.2000
  Částka 49
  zákon ke stažení (pdf, 77 kB)

 • Zákon 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře)
  Část šestá – Změna zákona o některých opatřeních proti legalizace výnosů z trestné činnosti
  Účinnost 1.9.2001
  Částka 90, s. 5147
  zákon ke stažení (pdf, 79 kB)

 • Zákon 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů
  Část třetí – Změna zákona o některých opatřeních proti legalizace výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
  Účinnost 3.1.2004
  Částka 147, s. 7336
  zákon ke stažení (pdf, 179 kB)

 • Zákon 257/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech
  Část dvanáctá – Změna zákona o některých opatřeních proti legalizace výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
  Účinnost 1.5.2004
  Částka 84, s. 5521
  zákon ke stažení (pdf, 172 kB)

 • Zákon 284/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  Účinnost 1.9.2004
  Částka 91
  zákon ke stažení (pdf, 144 kB)

 • Zákon 344/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 284/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  Účinnost 13.10.2005
  Částka 122
  zákon ke stažení (pdf, 43 kB)

 • Zákon 444/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  Část šedesátá – Změna zákona o některých opatřeních proti legalizace výnosů z trestné činnosti
  Účinnost 1.1.2006
  Částka 155, s. 8165
  zákon ke stažení (pdf, 2.1 MB)

 • Zákon 56/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  Část druhá – Změna zákona o některých opatřeních proti legalizace výnosů z trestné činnosti
  Účinnost 8.3.2006
  Částka 24, s. 764
  zákon ke stažení (pdf, 357 kB)

 • Zákon 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem
  Část sedmá – Změna zákona o některých opatřeních proti legalizace výnosů z trestné činnosti
  Účinnost 1.4.2006
  Částka 24, s. 812
  zákon ke stažení (pdf, 507 kB)

 • Zákon 70/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí
  Část třetí – Změna zákona o některých opatřeních proti legalizace výnosů z trestné činnosti
  Účinnost 1.4.2006
  Částka 29, s. 942-943
  zákon ke stažení (pdf, 63 kB)

 • Zákon 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (zcela nová právní úprava po implementaci směrnic Evropských společenství)
  Účinnost 1.9.2008
  Částka 80, s. 3686-3712
  zákon ke stažení (pdf, 280 kB)