Zákon o auditorech - nepřímé novely

Zákon 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
Účinnost 1.7.2009
Částka 68, s. 3202
zákon ke stažení (1087 kB)

Zákon 139/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další zákony
Účinnost 27.5.2011
Částka 52, s. 1380-1381
zákon ke stažení (564 kB)

Zákon 188/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost 15.7.2011
Částka 69, s. 1962
zákon ke stažení (727 kB)

Zákon 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
Účinnost 1.1.2012
Částka 146, s. 5480-5481
zákon ke stažení (399 kB)

Zákon 428/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření
Účinnost 1.1.2013
Částka 149, s. 5703
zákon ke stažení (330 kB)

Zákon 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
Účinnost 1.1.2015
Částka 158, s. 6170
zákon ke stažení (822 kB)

Zákon 52/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost 16.3.2012
Částka 20, s. 380
zákon ke stažení (283 kB)

Zákon 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost 1.7.2012
Částka 60, s. 2553
zákon ke stažení (440 kB)

Zákon 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost 1. 1. 2016
Částka 92, s. 2712-2731
zákon ke stažení (167 kB)

Zákon 375/2015 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů
Účinnost 1. 1. 2016
Částka 160, s. 5242
zákon ke stažení (373 kB)

Zákon 298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném  přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost 19. 9. 2016
Částka 115, s. 4494
zákon ke stažení (365 kB)

Zákon 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
Účinnost 1. 7. 2017
Částka 66, s. 1706
zákon ke stažení (796kB)

Zákon 94/2018 Sb., kterým se mění zákon 280/2009 Sb., daňový řád
Účinnost 23. 5. 2018
Částka 48, s. 1205
zákon ke stažení (57 kB)

Zákon 527/2020 Sb.
, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost 1. 12. 2020
Částka 218, s. 5966
zákon ke stažení (415 kB)