Upozornění – osvobození od části auditorské zkoušky po složení zkoušky u ACCA

Komora auditorů ČR v současné době neosvobozuje od dílčí části auditorské zkoušky na základě složení profesní kvalifikační zkoušky u ACCA po 1. lednu 2021 proto, že není splněn § 8 odst. 7 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů (vykonání zkoušky v členském státě EU).

Komora auditorů ČR nadále posuzuje a osvobozuje od dílčí části auditorské zkoušky na základě složení profesní kvalifikační zkoušky u ACCA do 31. prosince 2020 dle § 8 odst. 7 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.